Organisatie

ANBI

Gegevens over de stichting
Naam: Stichting De Menselijke Maat
RISN: 863819497
KvK: 85986712
Adres: Industrieweg 46, 6541TW Nijmegen
Telefoon: 085-0013268

Doelstelling van de stichting
Het bevorderen van een samenleving waarin mensen met elkaar het maatschappelijk verdrag vormgeven en waarin de menselijke maat een plek heeft.

Beleidsplan

Het beleidsplan op hoofdlijnen

Het beleidsplan loopt tot eind 2024. In deze periode wilt de stichting zich vestigen als een volwassen en volwaardige stichting die duurzaam een bijdrage kan leveren aan de Nederlandse maatschappij. In het bijzonder is er aandacht om de menselijke maat een plek te geven en wordt gestimuleerd dat het maatschappelijk verdrag door mensen gezamenlijk wordt vormgegeven. Stichting De Menselijke Maat: Zet de mens centraal.

Als stichting maken wij ons enerzijds sterk om de menselijke maat centraal te zetten tijdens de besluitvorming en de daarmee samenhangende belangenbehartiging tijdens de beleidsuitvoering. Daartoe treden wij op assertieve wijze in gesprek met de overheid, om zo op effectieve wijze veranderingen te bewerkstelligen. In gevallen waar de overheid de menselijke maat uit het oog verliest, zal de Stichting in actie komen.

Anderzijds richt de Stichting zich op activiteiten die het burgerschap van de gewone man en vrouw versterken. Wij helpen mensen om zelf hun leven vorm te geven. Daarbij is aandacht voor de omgang met andere mensen en overheidsinstanties, waarbij een positieve en assertieve houding wordt bevorderd. Dit moet leiden tot een maatschappij die door actieve burgers, door de mensen zelf, vormgegeven wordt.

Bestuur

Voorzitter: Dhr. Sebastiaan Willemsen
Willemsen heeft het initiatief genomen om Stichting De Menselijke Maat op te richten. Hij is een betrokken burger die zich de maatschappelijke ontwikkelingen aantrekt.  Als lid van hoogbegaafden vereniging Mensa, heeft hij vanuit zijn bedrijf initiatieven gesponsord die de ontwikkeling van (hoog)begaafde kinderen stimuleren. Verder is hij MR-lid van een basisschool, vrijwilliger op een middelbare school en trainer van een jeugdvoetbalelftal. Ook is hij lid/donateur van een aantal maatschappelijke initiatieven. Willemsen ziet dan ook dat de samenleving gemaakt wordt door mensen die actief zijn en wilt zelf ook zijn steentje bijdragen.

Secretaris: Prof. Mr. Bernd van der Meulen

Penningmeester: Dhr. drs. Roland van der Meijden
Van der Meijden is bij de stichting betrokken geraakt als projectleider voor het begeleiden van de diverse projecten die de stichting uitvoert. Structureren zit hem in het bloed en hij weet dan ook als geen ander de stappen uit te tekenen die nodig zijn voor het realiseren van de gestelde doelen. De laatste jaren raakt de individualisering van de samenleving en het ontbreken van de oprechte aandacht voor elkaar hem dusdanig dat hij zocht naar een manier om zijn steentje bij te dragen en de menselijke maat weer terug te brengen. De aandachtsgebieden van de stichting spreken hem bijzonder aan en voorziet hem in een mogelijkheid om zijn zo gewenste bijdrage aan de samenleving concreet te maken. De rol van penningmeester vervult hij ad interim.

Beloningsbeleid
De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Verantwoording

Uitgeoefende activiteiten
De activiteiten zullen al gaande via onze website en/of andere kanalen worden gecommuniceerd. In het jaarverslag zal ook verslag worden gedaan van de uitgeoefende activiteiten.

Financiële verantwoording
De stichting publiceert jaarlijks na afloop van het fiscaal jaar het Standaardformulier publicatieplicht. Deze zijn hieronder te downloaden: