Motie van het lid Bushoff c.s. over het zo vormgeven van de regeling dat daar de menselijke maat in doorklinkt

Motie 25295-2111

MOTIE VAN HET LID BUSHOFF C.S.
Voorgesteld 5 juli 2023
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het leveren van de gevraagde bewijslast voor de
beoogde doelgroep in de conceptregeling zorgmedewerkers met
postcovid bijna praktisch onuitvoerbaar lijkt, onder andere omdat:
• zorgmedewerkers met postcovidklachten niet automatisch beschikken
over een medisch onderzoeksverslag en de aanvraag van dit verslag
veel tijd en moeite kost,
• verzekeringsartsen niet altijd de diagnose postcovid van de behandelend arts hebben overgenomen in het UWV-dossier,
• en omdat niet iedereen die een covidbesmetting heeft opgelopen
tijdens de eerste golf zich ook ziek heeft gemeld in de eerste golf, zeker
omdat de oproep was om door te werken;
overwegende dat de gestelde voorwaarden niet redelijk en billijk zijn;
verzoekt de regering de genoemde regeling zo vorm te geven dat daar de
menselijke maat in doorklinkt en er een hardheidsclausule in op te nemen
waardoor zorgmedewerkers die niet geheel of niet tijdig aan de
genoemde formele eisen kunnen voldoen maar wel tot de doelgroep
behoren toch in aanmerking komen voor een financiële vergoeding,
en gaat over tot de orde van de dag.
Bushoff
Omtzigt
Dijk
Van der Staaij
Agema
Gündog˘ an
Van der Plas
Westerveld
Van Esch
Kuzu
Den Haan
Dassen

 

Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z13068&did=2023D31104

Published On: juli 5th, 2023 / Categories: De Menselijke Maat in de politiek /

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Je krijgt een notificatie wanneer wij een nieuw artikel hebben geplaatst.

Je gaat ermee akkoord dat wij jou e-mails versturen. Je kunt je altijd weer afmelden.