Academisch onderzoek naar een mogelijke relatie tussen vaccinatie en oversterfte

Een statistische analyse door prof. dr. R.W.J. Meester en dr. M. Jacobs

Het jaar 2022 is het vierde jaar op rij met oversterfte in Nederland en ook 2023 laat maanden met oversterfte zien. Dat is zorgwekkend. Pieter Omtzigt heeft in december 2021 een motie ingediend die stelt dat er academisch onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaken van oversterfte. Deze motie is door de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Als Stichting willen we graag uitvoering doen geven aan dit onderzoek, met de gedachte dat de cijfers uiteindelijk zullen zeggen wat wel en niet waar is – mits de studies goed worden opgezet en beoordeeld. Hiervoor is financiering nodig, want dit werk is zeer arbeidsintensief.

Wat is de input?

Het onderzoek laten wij uitvoeren door prof. dr. R.W.J. Meester hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening en dr. M. Jacobs data scientist, modelleur en statistisch consultant.

De benodigde financiële middelen om hen in te huren, waarbij ernaar wordt gestreefd om minimaal €50.000 en maximaal €100.000 aan donaties in te zamelen. De €50.000 is de ondergrens om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.

Welke activiteiten worden uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Uitvoeren van een systematische literatuur- en internetonderzoek naar papers, preprints, essays en blogs over een verband tussen vaccinatie en sterfte door alle oorzaken.
 2. Bespreken van de gebruikte statistische methoden, aannames en beperkingen in elke studie.
 3. Beoordeling van de algemene relevantie en reikwijdte van elke studie.
 4. Zoeken en beoordelen naar de gebruikte datasets.
 5. Uitvoeren van onze eigen analyses op deze datasets waarbij we gebruik zullen maken van geschikte statistische technieken.
 6. Het opzetten van een uitgebreid en volledig statistisch beeld – voor zover de huidige gegevens dat toelaten – van een mogelijk verband tussen vaccinaties en sterfte door alle oorzaken. Afhankelijk van de beschikbare gegevens kunnen we een onderscheid maken tussen eerste, tweede en herhalingsvaccinaties, en het type vaccinatie.

Wat is de beoogde output?

De onderzoekers zullen een rapport opleveren met de bevindingen uit het academisch onderzoek. In het bijzonder verwachten wij dat er een uitspraak wordt gedaan over de mogelijke relatie tussen vaccinaties en oversterfte. Geen relatie is daarbij ook een mogelijke uitkomst. Het gehele werk wordt digitaal beschikbaar gemaakt voor iedereen. Dit omdat transparantie in de wetenschap cruciaal is, én omdat het onderzoek sterker wordt door beoordeling en gesprekken met derden.

Wat is de beoogde outcome?

Aangezien er in het publieke domein gesproken wordt over de mogelijke relatie tussen vaccinatie en oversterfte, kunnen het onderzoek en de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan dit publieke debat. Dit kan op wetenschappelijk, sociaal en ook politiek niveau.

Wat is de beoogde impact?

Gebrek aan transparantie van de data en onderzoek draagt bij aan een polariserende samenleving waarin zelfs relaties binnen gezinnen verstoord zijn geraakt. Veelal doordat personen met verschillende meningen zich beroepen op bronnen die een mening verkondigen in plaats van feitelijkheden. Met dit onafhankelijk academisch onderzoek hopen wij dat het gepolariseerde publieke (en privaat) debat kan normaliseren en de menselijke maat terugkeert in dit onderwerp.

Doneer aan het academisch onderzoek

Jouw donatie wordt gebruikt om het “Academisch onderzoek naar een mogelijke relatie tussen vaccinatie en oversterfte” uit te voeren. Dit is broodnodig, zo heeft de gehele Tweede Kamer unaniem besloten. Ongeachte politieke kleur is heel Nederland het er over eens dat dit een noodzakelijk onderzoek is. Als Stichting laten wij dit academisch onderzoek uitvoeren door prof. dr. R.W.J. Meester en dr. M. Jacobs. Van de donatie komt 90% ten goede aan de inhuur van de onderzoekers en 10% komt ten goede aan de Stichting waarmee onder andere de kosten voor de organisatie van dit onderzoek worden gedekt.

Update 19 december 2023:

De benodigde €50.000 om te starten is ontvangen. Op korte termijn volgt meer informatie over de startdatum en de te verwachten doorlooptijd van het onderzoek.
Doneren kan nog tot €100.000 en dan wordt deze donatieknop verwijderd. Dat is het maximale bedrag voor dit onderzoek. Kort gezegd betekent een hoger bedrag dat er meer onderzoek kan worden uitgevoerd. Hartelijk dank aan iedereen dit dit onderzoek mogelijk maakt!

Lees hier de Donatievoorwaarden.

Lees hier de Privacyverklaring.

Academisch onderzoek naar een mogelijke relatie tussen vaccinatie en oversterfte

Een statistische analyse door prof. dr. R.W.J. Meester en dr. M. Jacobs

Het jaar 2022 is het vierde jaar op rij met oversterfte in Nederland en ook 2023 laat maanden met oversterfte zien. Dat is zorgwekkend. Pieter Omtzigt heeft in december 2021 een motie ingediend die stelt dat er academisch onderzoek moet worden gedaan naar de oorzaken van oversterfte. Deze motie is door de Tweede Kamer unaniem aangenomen.

Als Stichting willen we graag uitvoering doen geven aan dit onderzoek, met de gedachte dat de cijfers uiteindelijk zullen zeggen wat wel en niet waar is – mits de studies goed worden opgezet en beoordeeld. Hiervoor is financiering nodig, want dit werk is zeer arbeidsintensief.

Wat is de input?

Het onderzoek laten wij uitvoeren door prof. dr. R.W.J. Meester hoogleraar Waarschijnlijkheidsrekening en dr. M. Jacobs data scientist, modelleur en statistisch consultant.

De benodigde financiële middelen om hen in te huren, waarbij ernaar wordt gestreefd om minimaal €50.000 en maximaal €100.000 aan manuren in te huren.

Welke activiteiten worden uitgevoerd?

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Uitvoeren van een systematische literatuur- en internetonderzoek naar papers, preprints, essays en blogs over een verband tussen vaccinatie en sterfte door alle oorzaken.
 2. Bespreken van de gebruikte statistische methoden, aannames en beperkingen in elke studie.
 3. Beoordeling van de algemene relevantie en reikwijdte van elke studie.
 4. Zoeken en beoordelen naar de gebruikte datasets.
 5. Uitvoeren van onze eigen analyses op deze datasets waarbij we gebruik zullen maken van geschikte statistische technieken.
 6. Het opzetten van een uitgebreid en volledig statistisch beeld – voor zover de huidige gegevens dat toelaten – van een mogelijk verband tussen vaccinaties en sterfte door alle oorzaken. Afhankelijk van de beschikbare gegevens kunnen we een onderscheid maken tussen eerste, tweede en herhalingsvaccinaties, en het type vaccinatie.

Wat is de beoogde output?

De onderzoekers zullen een rapport opleveren met de bevindingen uit het academisch onderzoek. In het bijzonder verwachten wij dat er een uitspraak wordt gedaan over de mogelijke relatie tussen vaccinaties en oversterfte. Geen relatie is daarbij ook een mogelijke uitkomst. Het gehele werk wordt digitaal beschikbaar gemaakt voor iedereen. Dit omdat transparantie in de wetenschap cruciaal is, én omdat het onderzoek sterker wordt door beoordeling en gesprekken met derden.

Wat is de beoogde outcome?

Aangezien er in het publieke domein gesproken wordt over de mogelijke relatie tussen vaccinatie en oversterfte, kunnen het onderzoek en de onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan dit publieke debat. Dit kan op wetenschappelijk, sociaal en ook politiek niveau.

Wat is de beoogde impact?

Gebrek aan transparantie van de data en onderzoek draagt bij aan een polariserende samenleving waarin zelfs relaties binnen gezinnen verstoord zijn geraakt. Veelal doordat personen met verschillende meningen zich beroepen op bronnen die een mening verkondigen in plaats van feitelijkheden. Met dit onafhankelijk academisch onderzoek hopen wij dat het gepolariseerde publieke (en privaat) debat kan normaliseren en de menselijke maat terugkeert in dit onderwerp.

Doneer aan het academisch onderzoek

Jouw donatie wordt gebruikt om het “Academisch onderzoek naar een mogelijke relatie tussen vaccinatie en oversterfte” uit te voeren. Dit is broodnodig, zo heeft de gehele Tweede Kamer unaniem besloten. Ongeachte politieke kleur is heel Nederland het er over eens dat dit een noodzakelijk onderzoek is. Als Stichting laten wij dit academisch onderzoek uitvoeren door prof. dr. R.W.J. Meester en dr. M. Jacobs. Van de donatie komt 90% ten goede aan de inhuur van de onderzoekers en 10% komt ten goede aan de Stichting waarmee onder andere de kosten voor de organisatie van dit onderzoek worden gedekt.

Update 19 december 2023:

De benodigde €50.000 om te starten is ontvangen. Op korte termijn volgt meer informatie over de startdatum en de te verwachten doorlooptijd van het onderzoek.
Doneren kan nog tot €100.000 en dan wordt deze donatieknop verwijderd. Dat is het maximale bedrag voor dit onderzoek. Kort gezegd betekent een hoger bedrag dat er meer onderzoek kan worden uitgevoerd. Hartelijk dank aan iedereen dit dit onderzoek mogelijk maakt!

Lees hier de Donatievoorwaarden.

Lees hier de Privacyverklaring.