Voor een samenleving met oog voor elkaar.

Voor een samenleving met oog voor elkaar.

De Menselijke Maat

Onze samenleving verandert constant en dat is maar goed ook want het leven is te mooi om stil te blijven staan. Maar zonder aandacht en verzorging vergroeit een samenleving verkeerd, net zoals een tuin vol met onkruid komt te staan als je die niet onderhoudt.

Stichting De Menselijke Maat gaat als een spreekwoordelijke tuinman aan de slag om mooie bloemen te planten en als het nodig is onkruid te wieden. We hebben drie aandachtsgebieden waar we ons op richten.

  • Besluitvorming

Goede besluiten worden genomen op basis van juiste, volledige en tijdige informatie. Gaat dat anders, dan kan het zo zijn dat de gewone man zijn zelfbeschikking niet goed kan uitoefenen. Dan controleren wij deze besluiten en treden in gesprek om dit te verbeteren.

  • Belangenbehartiging

De mensen die de besluiten nemen en wetten maken doen dat met bepaalde belangen in gedachten. Zijn dat de belangen van jou en mij? Of zijn dat andere belangen? Als de gewone man er op veel fronten achteruit gaat, dan komen wij op voor de belangen van de gewone man.

  • Burgerschap

Burgerschap is wat jij zelf kunt doen en misschien wel wat je zelf moet doen. Het leven en de samenleving maken wij met elkaar. Wegkijken, weglopen of wegschoppen helpt niet. Wij komen in actie met jou en anderen. Ook helpen wij jou, om je eigen burgerschap vorm te geven.

logo-stichting
Doneer

Via deze website

Goed voor elkaar